ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. WAITING FOR THE SUMMERΜόνο η άγκυρα δε το περιμενει . Αφυπηρετήσασα ενδόξως αναπαύεται σαν στοιχείο αρχιτεκτονικής τοπίου.